Search
Close this search box.

Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TAISYKLĖS

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre už duomenų apsaugą atsakingu paskirtas teisininkas Andrius Gagys, el. p. andrius.gagys@spcpaslaugos.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.
Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Skip to content