Search
Close this search box.

Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Vaiko teisių konvencija
Civilinis kodeksas

Įstatymai:
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2004 m. gegužės 11 d. Nr. IX-2228
Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 2018 m. kovo 29 d. Nr. I-1234

Vyriausybės nutarimai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”

Ministrų įsakymai:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. A1-211 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo”
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1 “Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo”
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-141 “Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo”
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-448 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo rekomendacijų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo”
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai:
2022-09-23 Įsakymas Nr. A-1717 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A-871 „Dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”
2022-09-22 Įsakymas Nr. A-1715 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. A-344 „Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo Šiaulių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”
2022-09-22 Įsakymas Nr. A-1714 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1006 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”
2022-06-06 Įsakymas Nr. A-978 „Dėl bendrosios socialinės paslaugos (transporto organizavimo) tvarkos aprašo patvirtinimo”
2022-05-31 sprendimas Nr. T-206 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-372 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”
2022-05-31 sprendimas Nr. T-204 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo”
2022-05-05 įsakymas Nr. A-768 „Dėl Šiaulių rajono socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”
2022-04-06 įsakymas Nr. A-551 „Dėl teisės suteikimo biudžetinei įstaigai Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui teikti akredituotą psichosocialinės pagalbos paslaugą”
2022-03-07 įsakymas Nr. A-344 „Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo Šiaulių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo”
2022-02-15 sprendimas Nr. T-46 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos asmens namuose kainos nustatymo”
2022-01-13 įsakymas Nr.-58 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A-870 ,,Dėl socialinių paslaugų įstaigų, turinčių teisę vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo”
2021-12-30 įsakymas Nr. A-2420 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A-871 „Dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-02 įsakymas Nr. 1649 „Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo”
2021-05-14 įsakymas Nr. A-871 „Dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2020-12-11 sprendimas Nr. T-372 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos atrašo patvirtinimo”
Skip to content